Bewindvoering

Bewindvoering

Er kunnen allerlei omstandigheden zijn waardoor u financieel in de problemen bent gekomen. Oorzaken kunnen zijn een lichamelijk of psychisch probleem, een scheiding, ziekte, baanverlies of gewoon omdat u het overzicht bent kwijtgeraakt. Als er hierdoor ook nog schulden zijn ontstaan wordt de situatie steeds ingewikkelder. Door middel van beschermingsbewind kunnen wij u helpen er financieel gezien weer bovenop te komen. Wij willen benadrukken dat u ook zonder schulden een beroep kunt doen op bewindvoering. Als onder andere bovengenoemde oorzaken aan de orde zijn en u alles omtrent de financiën om die reden niet kunt uitvoeren, dan kan bewindvoering uitkomst bieden en u zo mogelijk behoeden voor schulden.

Wat we doen

Wij nemen de gehele financiële administratie van u over. Dat wil zeggen dat we uw rekening in beheer nemen en zorg dragen voor betalingen van vaste lasten en andere facturen. Uw inkomen komt ook binnen op die rekening. Het blijft uiteraard uw geld, maar wij beheren het. U krijgt leefgeld. We stellen een budgetplan op. Uw post inzake financiën wordt door ons verwerkt, dat geeft u een heleboel rust. Bij schulden onderhouden wij het contact met de schuldeisers en werken we toe naar een oplossing. Ook daardoor kan er een enorme last van uw schouders vallen. Wij kunnen u de mogelijkheid bieden tot volledige inzage van de bankrekeningen, het budgetplan en schuldenoverzicht. U kunt hiervoor inloggegevens krijgen en krijgt bankafschriften thuisgestuurd.

Wat er aan vooraf gaat

Uiteraard plannen we eerst een vrijblijvende afspraak, een intake. Tijdens dit gesprek kunt u uw verhaal vertellen en leggen we alles nog een keer goed aan u uit. Als u een goed gevoel heeft bij het gesprek en akkoord gaat met een onderbewindstelling, kunnen we de benodigde papieren voor de rechtbank direct in orde maken of een vervolgafspraak plannen.

Uw geld en goederen worden door een kantonrechter bij ons onder bewind gesteld middels een zitting. Daarna volgt er een beschikking. Met die beschikking kunnen wij voor u aan de slag.

Wat de kosten zijn

Onder het kopje ‘tarieven’ kunt u de maandelijkse kosten vinden. Deze tarieven zijn landelijk vastgesteld. Afhankelijk van uw inkomen en/of vermogen kunt u dit vergoedt krijgen door middel van bijzondere bijstand bij uw gemeente. Dit vragen wij dan voor u aan.